CCNA 1 Routing & Switching

Základy síťových technologií

V průběhu prvního kurzu (CCNA 1 Routing & Switching: Introduction to Networks) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

  • užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích

  • návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres

  • budování jednoduchých ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů

  • základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení

  • znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti

  • analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy