Přihlášky na kurzy v zimním semestru 2022/23 v Opavě

V zimním semestru otevíráme kurzy CCNA2 R&S a Cyberops Associate.

Informace o jednotlivých kurzech najdete buď na tomto webu, nebo o trochu podrobněji na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546.

Cena je pro studenty Ústavu informatiky 2500 Kč, pro studenty Fyzikálního ústavu 500 Kč, pro studenty jiných ústavů než uvedených 2500 Kč, pro externí zájemce 4000 Kč. Přihlášky:

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Vyplněnou přihlášku prosím

  • vytiskněte, vyplňte (nebo v opačném pořadí), podepište, naskenujte nebo čitelně nafoťte a pošlete e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz,
  • až „budete mít cestu“, doneste na Ústav informatiky (sekretariát nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř). Nespěchá to, klidně můžete až na první den výuky, pokud jste se předem přihlásili e-mailem nebo poslali přihlášku elektronicky.

Přihlášky odevzdávejte do 25. 10. 2022. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu, ale samozřejmě pro otevření kurzu je důležité, aby byl splněn daný minimální počet zájemců.