Přihlášky na kurzy v letním semestru 2021/22 v Opavě

V letním semestru otevíráme kurzy CCNA1 a CCNA3. Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu s „kulatým“ razítkem a logem společnosti Cisco, který se může hodit například při hledání zaměstnání.

Informace o jednotlivých kurzech najdete buď na tomto webu, nebo o trochu podrobněji na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546. Termíny výuky budou dohodnuty ve skupině, jeden z termínů může být čtvrtky odpoledne.

Kurzy pro studenty Ústavu informatiky a Fyzikálního ústavu budou podpořeny z některého z projektů pro podporu profesního vzdělávání. Cena kurzů CCNA1 a CCNA3 pro studenty uvedených ústavů je proto pouhých 500 Kč, cena pro studenty jiných součástí univerzity a externí zájemce je vyšší, najdete ji vždy na přihlášce.

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Pokud si nejste zcela jisti (například kvůli termínu), pak dřív než „finálně“ odevzdáte přihlášku, ohlaste se e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz. Na tuto adresu můžete rovněž posílat případné dotazy.

Vyplněnou přihlášku prosím

  • vytiskněte, vyplňte (nebo v opačném pořadí), podepište, naskenujte nebo čitelně nafoťte a pošlete e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz,
  • až „budete mít cestu“, doneste na Ústav informatiky (sekretariát nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř). Nespěchá to, klidně můžete až na první den výuky, pokud jste se předem přihlásili e-mailem nebo poslali přihlášku elektronicky.

Přihlášky odevzdávejte do 11. 3. 2022. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu, ale samozřejmě pro otevření kurzu je důležité, aby byl splněn daný minimální počet zájemců.