Přihlášky na kurzy v zimním semestru 2023/24 v Opavě

V zimním semestru otevíráme kurzy CCNA2 R&S a Cyberops Associate.

Informace o jednotlivých kurzech najdete buď na tomto webu, nebo o trochu podrobněji na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546.

Cena je pro studenty Slezské univerzity 2500 Kč, pro externí zájemce 4000 Kč. Přihlášky:

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Vyplněnou přihlášku prosím

  • vytiskněte, vyplňte (nebo v opačném pořadí), podepište, naskenujte nebo čitelně nafoťte a pošlete e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz,
  • až „budete mít cestu“, doneste na Ústav informatiky (sekretariát nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř). Nespěchá to, klidně můžete až na první den výuky, pokud jste se předem přihlásili e-mailem nebo poslali přihlášku elektronicky.

Přihlášky (alespoň v elektronické formě) odevzdávejte do 31. 10. 2023. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu, ale samozřejmě pro otevření kurzu je důležité, aby byl splněn daný minimální počet zájemců.

Předpokládané termíny výuky jsou

  • středa od 16:25 (pravděpodobně CCNA2)
  • čtvrtek od 15:30 (pravděpodobně CyberOps)

Ale můžeme se domluvit jinak – aby termín vyhovoval všem.