Kurzy

Pro koho jsou kurzy určeny?

Akademie nabízí kurzy programu CNAP (pouze CCNA) studentům Slezské univerzity v Opavě (SU), studentům jiných vysokých a středních škol i zájemcům z praxe. Studenti programu CNAP jsou formálně rozdělováni do následujících kategorií (dle kategorií se liší také cena za studium):

  • Interní student je student denního nebo kombinovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia některé fakulty SU.
  • Externí student je osoba, která není Interním studentem.

Studentům SU doporučujeme, aby kurzy CCNA začali studovat již v dřívějších ročnících, aby celý dvouletý cyklus zvládli dokončit ještě během svého studia.