CCNA 2

Základy routingu a switchingu / Routing and Switching Essentials

V průběhu druhého kurzu (CCNA 2 Routing & Switching: Routing and Switching Essentials) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z oblastí:

  • úvod a základy přepínaných sítí
  • VLAN
  • koncept směrování
  • Inter-VLAN Routing
  • statické směřování
  • dynamické směrování
  • ACL
  • DHCP
  • NAT pro IPv4