Organizace studia

Organizace studia

Kurzy na úrovni CCNA tvoří dvouletý cyklus, takže trvají čtyři vysokoškolské semestry. V zimním semestru (konec září až polovina února) probíhají nové kurzy CCNA1, v letním semestru (březen – květen) na ně navazuje CCNA2. Paralelně s nimi probíhají vždy v zimním semestru kurzy CCNA3, v letním pak CCNA4.

Jednotlivé části kurzů trvají vždy jeden vysokoškolský semestr (13 – 14 týdnů) s tím, že výuka probíhá vždy 3 vyučovací hodiny týdně ve specializované laboratoři.

V případě zájmu větších skupin komerčních studentů o intenzivnější formu studia je podle kapacitních možností akademie možné dohodnout i otevření zvláštního kurzu. U kurzů CCNA je minimální počet komerčních studentů pro otevření zvláštního kurzu 8.