CCNA 1

Základy síťových technologií / Introduction to Networks

V průběhu prvního kurzu (CCNA 1 Routing & Switching: Introduction to Networks) získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:

  • užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích
  • návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres
  • budování jednoduchých ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů
  • základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení
  • znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti
  • analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy