Přihlášky na kurzy v zimním semestru 2018 v Opavě – do 26.10.2018

Dne 2.10.2017 došlo ke změně přihlášek – jejich cen. Odevzdávejte (pouze přihlášky bez placení) do 26.10.2018.

Bylo zahájeno přihlašování na kurzy CCNA1 R&S, CCNA3 R&S a Linux Essentials pro zimní semestr 2018.

Kurzy pro studenty FPF budou podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě.

POZOR! Tyto přihlášky jsou platné pro Opavskou CNA!

Vyplněné přihlášky i S POTVRZENIM O ZAPLACENÍ studenti doručí na sekretariát Ústavu informatiky na jméno Mgr. Marek Menšík, Ph.D. (sekretariát ÚI sídlí v 2. podlaží budovy na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř).

Pozn.: Po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu.