Projekt Virtlab pomáhá rozšířit praktickou výuku počítačových sítí

Na podzim roku 2007 byla mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a Obchodně-podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné vybudovaná pilotní instalace distribuované virtuální laboratoře počítačových sítí. Díky této laboratoři, která je součástí projektu Virtlab vyvíjeného na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava, mohou studenti obou škol vzdáleně pracovat na laboratorních topologiích vytvářených ze síťových prvků umístěných v obou lokalitách. Projekt byl realizován za podpory projektů Fondu rozvoje sdružení CESNET č. 213/2006  a Fondu rozvoje vysokých škol  č.  2247/2007  a 1212/2008.

Smyslem projektu Virtlab je zpřístupnit laboratorní prvky pro praktickou výuku počítačových sítí vzdáleně prostřednictvím internetu. Studenti si mohou pomocí WWW rozhraní rezervovat laboratorní prvky na určitý časový interval a následně k nim přistupovat pomocí běžného WWW prohlížeče. Propojení laboratorních prvků se uskuteční automaticky podle výběru konkrétní úlohy ze souboru nabízených laboratorních úloh. Student si také může definovat svou vlastní topologii.

Systém dovoluje spolupráci více lokalit vzájemně sdílejících síťové prvky a realizaci virtuálních síťových topologií přes internet. Fyzické síťové prvky nutné pro vytvoření studentem požadované topologie jsou v době rezervace vyhledávány dynamicky ve všech spolupracujících lokalitách.

Realizací projektu Virtlab bylo dosaženo efektivního využití laboratorního vybavení na obou školách a díky jeho sdílení byla také umožněna specializace obou lokalit na nákladnější síťové technologie, konkrétně bezpečnost a Voice over IP.  Otevřely se i další možnosti již několik let probíhající spolupráce obou partnerských pracovišť v oblasti síťových technologií.

V České republice již devátý rok napomáhá program NetAcad ke zvyšování odborné úrovně v oblasti síťových technologií a momentálně zde funguje v 62 akademiích z čehož 95% jich je na středních a vysokých školách. Aktuálně v programu studuje přes 3700 studentů a k dnešnímu dni program připravil celkově 1188 síťových odborníků. Za dobu existence programu bylo v ČR celkově proškoleno 170 lektorů.

Cisco poskytuje vzdělávací materiály, metodologii a své technologie a společně s dalšími partnery, jako jsou Intercom Systems, Panduit, Fluke Networks a Linksys, se snaží vytvořit optimální prostředí také pro praktické studium v laboratořích, které je nedílnou součástí programu. 

Tisková zpráva zveřejněná prostřednictvím agentury Creo