Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

12. – 13.4.2011, Opava a Karviná

Přednášející: Andrea Kropáčová (Cesnet), Jan Kolouch (Cesnet), Tomáš Košňar (Cesnet), Pavel Kácha (Cesnet), Jan Mach (Cesnet), Radomír Orkáč (Cesnet, VŠB), Lukáš Macura (CIT) a další.

Cílem semináře bude seznámit studenty, zaměstnance i veřejnost s tím, že Internet má svou sílu a krásu, ale také mnoho úskalí a záludností.

Bohatství zdrojů, dat a informací, které Internet nabízí, spolu sjejich snadnou dostupností, může vést k představám, že Internet je svět bez jasných pravidel a zákonů, že vše na něm je volné k použití a distribuci bez omezení, korektní, pravdivé, nezáludné, ale také krásně anonymní, aneb „kdo by mohl přijít na to co jsem dělal a kdy“? Posluchač bude seznámen s tím, že Internet je anonymní jen do té míry, do jaké to umožní provozovatel dané sítě, poskytovatel připojení a služeb, že je nutné chránit si své soukromí, ale zároveň se chovat v souladu s dobrými mravy, zákonem a pravidly školy. Každá chyba, byť ne nutně úmyslná, něco stojí a může mít dalekosáhlé následky. Je proto dobré o nástrahách a záludnostech vědět a vyvarovat se jich.

Seminář se koná ve dvou dnech, jeden den v Opavě, druhý den v Karviné. Program je shodný.

 

Opava

12.4.2011, Na Rybníčku 1 (odkaz na mapu), Aula, začátek 17:00

 • Anonymita v Internetu
  vše co v síti děláte je moc dobře vidět (CESNET)
 • Základní zabezpečení
  aktualizace, firewall, antivir, na co si dávat pozor (CESNET)
 • Open-source alternativy
  nemáte-li peníze na placené programy, používejte opensource software (CESNET)
 • Bát se je málo aneb co všechno o provozu sítě na SU víme
  kdo jsme a o co se staráme, pravidla, postupy (CIT)
 • Právo, kybernetická kriminalita + diskuze (JUDr. Kolouch)
  autorské právo, P2P sítě, download, sdílení, podvody, útoky, virtuální svět

Karviná

13.4.2011, Na Vyhlídce (odkaz na mapu, nejedná se o hlavní budovu!), Aula , začátek 17:00

 • Anonymita v Internetu
  vše co v síti děláte je moc dobře vidět (CESNET)
 • Základní zabezpečení
  aktualizace, firewall, antivir, na co si dávat pozor (Správce kolejní sítě)
 • Open-source alternativy
  nemáte-li peníze na placené programy, používejte opensource software (UIT)
 • Bát se je málo aneb co všechno o provozu sítě na SU víme
  kdo jsme a o co se staráme, pravidla, postupy (UIT)
 • Právo, kybernetická kriminalita + diskuze (JUDr. Kolouch)
  autorské právo, P2P sítě, download, sdílení, podvody, útoky, virtuální svět

Prezentace přednášejících