Zahájeno přihlašování na kurzy CCNA1 a CCNA3 v Opavě

Bylo zahájeno přihlašování na kurzy CCNA1 a CCNA3 v zimním semestru 2013.

POZOR! Tyto přihlášky jsou platné pro Opavskou CNA!

Vyplněné přihlášky i S POTVRZENIM O ZAPLACENÍ studenti doručí na sekretariát Ústavu informatiky na jméno Mgr. Marek Menšík, Ph.D.