OpenSource University+

V letošním roce bychom rádi nabídli studentům Slezské univerzity možnost absolvovat kurz zaměřený na základy administrace linuxových serverů završený uznávanou průmyslovou certifikací. V současné době probíhají jednání o podpisu smlouvy, nicméně předpokládáme realizaci jednosemestrálního kurzu OSU+ s následnou průmyslovou certifikací RHCSA, kdy veškeré náklady pro studenty budou hrazeny v rámci Evropského projektu. Jedná se o jedinečnou nabídku, která ale potrvá pouze do konce daného projektového období – jinými slovy plánujeme vyškolit v průběhu následujícího roku a půl 3 x 10 studentů.

První kurz bychom rádi otevřeli již během října, případně listopadu.