Přihlášky na kurzy v zimním semestru 2019/20 v Opavě

Otevíráme kurzy CCNA1 R&S, CCNA3 R&S nebo CCNA CyberSecurity Operations. Pokud máte zájem, určitě čtěte dále.

Kromě kurzů CCNA o počítačových sítích letos poprvé otevíráme kurz CCNA CyberSecurity Operations věnovaný kybernetické bezpečnosti. Informace o kurzech včetně tohoto nového najdete na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546.

Všem, kdo si zapíšou kterýkoliv z kurzů, bude navíc zdarma zpřístupněn kurz Introduction to IoT (Internet of Everything), jedná se o samostudium.

Absolventi kurzu CCNA1 nebo vyššího si mohou nechat uznat zápočet z předmětu Počítačová síť a internet (studenti Aplikované informatiky ho mají v letním semestru prvního ročníku, studenti IVT v druhém ročníku).

Kurzy pro studenty Ústavu informatiky budou podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě.

Cena kteréhokoliv kurzu pro studenty Ústavu informatiky je proto pouhých 500 Kč, cena pro studenty jiných součástí univerzity a externí zájemce je vyšší, najdete ji vždy na přihlášce.

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Vyplněnou přihlášku prosím doneste na Ústav informatiky (sekretariát, dr. Menšík nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř) nebo doručte na jméno Mgr. Marek Menšík, Ph.D., Ústav informatiky FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava.

Přihlášky odevzdávejte do 20. 10. 2019. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu.