Přihlášky na kurzy v zimním semestru 2020/21 v Opavě

Otevíráme kurzy CCNA1 R&S, CCNA4 R&S a NDG Linux Essentials. Pokud máte zájem, určitě čtěte dále.

Informace o jednotlivých kurzech najdete buď na tomto webu, nebo o trochu podrobněji na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546.

Absolventi kurzu CCNA1 nebo vyššího si mohou nechat uznat zápočet z předmětu Počítačová síť a internet (někteří studenti mají ten předmět už v prvním ročníku, většina ve druhém).

Kurzy pro studenty Ústavu informatiky budou podpořeny z některého z projektů pro podporu profesního vzdělávání. Cena kurzů CCNA1 a CCNA4 pro studenty Ústavu informatiky je proto pouhých 500 Kč, Linux Essentials 400 Kč, cena pro studenty jiných součástí univerzity a externí zájemce je vyšší, najdete ji vždy na přihlášce.

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Vyplněnou přihlášku prosím

  • vytiskněte, vyplňte (nebo v opačném pořadí), podepište, naskenujte nebo čitelně nafoťte a pošlete e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz
  • až to bude covid-možné, doneste na Ústav informatiky (sekretariát, dr. Menšík nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř).

Přihlášky odevzdávejte do 10. 11. 2020. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu.