Přihlášky na kurzy v letním semestru 2020/21 v Opavě

Se zpožděním způsobeným administrativními problémy přece jen otevíráme kurzy i v letním semestru, a to CCNA2 R&S a CCNA CyberSecurity Operations.

Informace o jednotlivých kurzech najdete buď na tomto webu, nebo o trochu podrobněji na https://www.slu.cz/fpf/cz/layout/1546.

Kurzy pro studenty Ústavu informatiky budou podpořeny z některého z projektů pro podporu profesního vzdělávání. Cena kurzů CCNA2 a CCNA CyberOps pro studenty Ústavu informatiky je proto pouhých 500 Kč, cena pro studenty jiných součástí univerzity a externí zájemce je vyšší, najdete ji vždy na přihlášce.

Pozor, tyto přihlášky platí pouze pro LCNA v Opavě!

Vyplněnou přihlášku prosím

  • vytiskněte, vyplňte (nebo v opačném pořadí), podepište, naskenujte nebo čitelně nafoťte a pošlete e-mailem na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz
  • až to bude covid-možné, doneste na Ústav informatiky (sekretariát, dr. Menšík nebo dr. Vavrečková – budova na Bezručově náměstí 13, tzn. ve stejné budově jako CNA Laboratoř). Nespěchá to.

Přihlášky odevzdávejte do 20. 4. 2021. Poznámka: po dohodě je možné zapsat se i v průběhu kurzu, ale samozřejmě pro otevření kurzu je důležité, aby byl splněn daný minimální počet zájemců.